MKCPP18

MKCPP18

Informacje na temat ochrony prywatności

Data wejścia w życie: 25 maja, 2018

Informacje na temat ochrony prywatności

Data wejścia w życie: 25 maja, 2018

Wprowadzenie

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej marki Galeo. Strona ta stanowi własność firmy McCormick Polska S.A. i jest przez nią zarządzana.

Nasza strona internetowa służy naszym konsumentom jako miejsce, w którym mogą znaleźć nowe, ekscytujące sposoby jedzenia i gotowania oraz dzielić się pomysłami na smaki i potrawy. Doceniamy zaufanie, jakim obdarzasz nasze produkty, wprowadzając je do swojego domu. W ramach naszego zobowiązania wobec Ciebie będziemy nadal dokładać starań, aby chronić Twoje dane osobowe i informować o naszych działaniach.

Niniejsze informacje na temat ochrony prywatności mają na celu przybliżenie Ci następujących kwestii:

 • jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy;
 • jak i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • kiedy, dlaczego i komu będziemy udostępniać dane osobowe; oraz
 • prawa i możliwości odnoszące się do Twoich danych osobowych.

Jest to ważne i mamy nadzieję, że poświęcisz czas na uważne przeczytanie niniejszych informacji.

Jakie dane gromadzimy

W tej sekcji dowiesz się, jakiego rodzaju informacje zbieramy od Ciebie podczas korzystania z naszych usług.

Kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej

 • Jeśli ta strona internetowa umożliwia rejestrację konta, będziemy gromadzić podane przez Ciebie informacje, aby utworzyć i obsługiwać konto.
 • Jeśli postanowisz subskrybować nasz biuletyn, zgromadzimy Twój adres e-mail, aby się z Tobą skontaktować.
 • Możesz podać nam te informacje, ale nie ma takiego obowiązku, a Twój wybór nie wpłynie na możliwość korzystania z naszej strony internetowej lub naszych usług.

Kiedy kupujesz nasze produkty przez Internet

 • Jeśli ta strona internetowa umożliwia kupowanie produktów przez Internet, będziemy gromadzić informacje o Twoich zakupach online (np. co, kiedy i gdzie zostało kupione oraz jakiej użyto metody płatności).

Kiedy korzystasz z naszych usług internetowych

 • Wraz z partnerami używamy różnych technologii do gromadzenia i przechowywania informacji podczas korzystania z naszych usług internetowych. Może to obejmować korzystanie z plików cookie lub podobnych technologii w celu gromadzenia adresu IP oraz identyfikacji przeglądarki lub urządzenia.
 • Wykorzystujemy te technologie do gromadzenia informacji o Twoich zachowaniach online na naszych stronach internetowych, na przykład o tym, które strony odwiedzasz i jakie elementy klikasz.
 • Gromadzimy informacje o wszystkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej i naszych usług (takie jak marka, model, system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki oraz identyfikatory urządzeń mobilnych).
 • Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Pliki cookie i podobne technologie poniżej.

Kiedy kontaktujesz się z nami lub my kontaktujemy się z Tobą

 • Gromadzimy informacje, które podajesz, kontaktując się z nami w sprawie naszej strony internetowej i naszych usług (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe), w tym posty w mediach społecznościowych, jeśli łączysz się z nami za pośrednictwem tej platformy.
 • Gromadzimy szczegóły wysyłanych do Ciebie wiadomości e-mail i innych komunikatów elektronicznych (czy je otwierasz i czy wchodzisz w interakcję z naszymi wiadomościami e-mail).
 • Możemy gromadzić Twój wkład i Twoje opinie przekazywane w ankietach i kwestionariuszach.

Gromadzenie danych przez inne firmy

 • Gromadzimy informacje o Tobie i Twoim sposobie korzystania ze strony internetowej od stron trzecich, takich jak dostawcy usług hostingowych, dostawcy danych i analiz, platformy społecznościowe i usługi reklamowe. Informacje, które gromadzimy w ten sposób, różnią się w zależności od strony trzeciej i obejmują dane kontaktowe, dane demograficzne i zainteresowania, informacje udostępniane publicznie w mediach społecznościowych i na innych platformach oraz informacje o urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do usług online.

Jak i dlaczego gromadzimy dane

Gromadzimy informacje, aby utrzymywać i obsługiwać nasze strony internetowe, dostarczać Ci informacje i usługi, o które prosisz, komunikować się z Tobą, zarządzać naszymi usługami cyfrowymi i ulepszać je oraz aby lepiej rozumieć Twoje potrzeby i zainteresowania, dzięki czemu będziemy mogli oferować Ci spersonalizowane treści oraz informacje o produktach i usługach, które mogą być dla Ciebie istotne. W tej sekcji szczegółowo wyjaśniono, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe. Możemy wykorzystywać informacje, które nie stanowią danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem w dowolnym celu.

Gromadzimy informacje w celu:

udostępniania naszych usług i przetwarzania transakcji;

 • zarządzania i administrowania kontami, które masz na naszych stronach internetowych;
 • umożliwiania dostępu do nowych usług, które opracujemy w przyszłości;
 • przetwarzania zamówień składanych u nas online;
 • zapewniania bezpieczeństwa strony internetowej.

Dlaczego to robimy?

Robimy to, aby wywiązać się ze zobowiązań umownych z Tobą i aby realizować nasze interesy biznesowe polegające na świadczeniu wysokiej jakości, bezpiecznych usług Tobie i innym konsumentom.

Zarządzanie codziennymi operacjami i usprawnianie ich

 • Zarządzanie zawartością naszej strony internetowej, wydajnością i aplikacjami mobilnymi oraz ulepszanie ich
 • Pomoc w tworzeniu i doskonaleniu naszych produktów oraz usług, rozwoju marki, systemów technologii informacyjnej i sposobu, w jaki komunikujemy się z Tobą
 • Uzyskiwanie wiedzy na temat sposobu korzystania z naszych usług cyfrowych przez użytkowników
 • Przeprowadzanie badań rynku

Dlaczego to robimy?

Przetwarzanie takie jest konieczne do realizacji naszych interesów związanych z rozszerzaniem działalności i zwiększaniem użyteczności oraz atrakcyjności naszych usług dla konsumentów.

Personalizacja obsługi

 • Analizujemy gromadzone informacje, w tym dotyczące Twoich działań online, aby lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania.

Dlaczego to robimy?

Robimy to, aby ulepszyć oferowane treści i funkcje, dzięki czemu strona jest dla Ciebie bardziej użyteczna i atrakcyjna. Poznanie Twoich zainteresowań pomaga nam określić komunikaty i oferty, które mogą Cię zainteresować, a tym samym zrealizować cel polegający na rozszerzaniu działalności biznesowej poprzez dostarczanie Ci istotnych informacji. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zamieszczoną poniżej sekcją „Komunikowanie się z Tobą i przedstawianie Ci ofert”.

Prowadzenie konkursów i turniejów

 • Używamy Twoich danych osobowych w celu realizacji Twoich próśb o udział w konkursach lub turniejach, a także w celu udzielania dalszej pomocy w uczestnictwie.

Dlaczego to robimy?

Robimy to, aby wywiązać się ze zobowiązań umownych z Tobą i aby realizować nasze interesy biznesowe polegające na świadczeniu wysokiej jakości, bezpiecznych usług Tobie i innym konsumentom.

Przeprowadzanie testów i badań konsumenckich

 • Korzystamy z informacji podawanych przez Ciebie podczas udziału w naszych testach i badaniach umożliwiających nam poznanie trendów konsumenckich.

Dlaczego to robimy?

Poprzez tego rodzaju działania wywiązujemy się z naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie w odniesieniu do testowania i badań oraz do informowania o naszych strategiach marketingowych, co pomaga nam zrealizować interesy związane z rozszerzaniem działalności biznesowej.

Komunikowanie się z Tobą i przedstawianie Ci ofert

 • Kontaktowanie się z Tobą w sprawie naszych usług przy użyciu poczty e-mail lub udzielanie odpowiedzi na skierowane do nas posty w mediach społecznościowych.
 • Kontaktowanie się z Tobą w sprawie naszych produktów i usług, m.in. za pomocą reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań na stronie internetowej lub innych platformach cyfrowych, w tym platformach stron trzecich.
 • Zapraszanie do udziału w ankietach konsumenckich, ankietach i innych prowadzonych przez nas działaniach związanych z badaniem rynku.

Dlaczego to robimy?

Wysyłamy komunikaty marketingowe wyłącznie po ich subskrybowaniu/wyrażeniu na nie zgody. W niektórych sytuacjach, takich jak potwierdzenie zamówienia lub odpowiedź na zapytanie przesłane za pośrednictwem naszej strony internetowej, zgoda nie jest wymagana, a my odpowiednio o tym informujemy. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych.

Przestrzeganie zobowiązań prawnych i ochrona praw

Dlaczego to robimy?

Przetwarzamy gromadzone informacje, aby zachować zgodność ze zobowiązaniami prawnymi oraz aby chronić nasze prawa, Twoje prawa i prawa innych osób, ponieważ jest to konieczne do zachowania standardów praktyki biznesowej.

Przetwarzanie zautomatyzowane

Kiedy analizujemy dane osobowe gromadzone w związku z reklamą, marketingiem, bezpieczeństwem i zapobieganiem oszustwom, wykorzystujemy procesy zautomatyzowane do identyfikowania lub przewidywania potencjalnych zagrożeń lub efektów. Możemy na przykład wykorzystywać przekazywane informacje oraz informacje o Twoich działaniach online, aby wyciągnąć wnioski o Twoich zainteresowaniach. Korzystamy z tych wniosków, aby podejmować zautomatyzowane decyzje dotyczące treści, rekomendacji i ofert prezentowanych w naszych usługach cyfrowych.

Tego rodzaju zautomatyzowane działania w zakresie przetwarzania nie będą, bez interwencji człowieka, miały dla Ciebie skutków prawnych ani podobnych.

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko przez okres naszych wzajemnych relacji, jeśli jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych, oraz przez pewien czas po zakończeniu naszych wzajemnych relacji. Podejmując decyzję o czasie przechowywania danych osobowych po zakończeniu naszych wzajemnych relacji, bierzemy pod uwagę, jak długo musimy przechowywać informacje, aby realizować określone powyżej cele oraz przestrzegać naszych zobowiązań prawnych i księgowych. Dotyczy to m.in. celów podatkowych oraz wykazywania zgodności z obowiązującymi przepisami. Możemy również przechowywać dane osobowe w związku z prowadzeniem dochodzenia lub obroną przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi zgodnie z terminami przedawnienia w krajach, w których można wszcząć postępowanie sądowe.

Udostępnianie danych stronom trzecim

W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe stronom trzecim. Udostępniamy dane osobowe:

 • podmiotom powiązanym i dostawcom usług, z którymi ściśle współpracujemy lub którzy działają w naszym imieniu i zgodzili się wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu wspierania naszych działań, w tym, ale nie wyłącznie, usługodawcom, którzy pomagają nam zarządzać działaniami informacyjnymi (takimi jak realizacja zamówień, przetwarzanie płatności, analizy statystyczne, usługi komunikacyjne, usługi pocztowe) niezbędnymi do realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie efektywnego zarządzania firmą i rozwijania działalności biznesowej;
 • partnerom biznesowym, takimi jak sieci reklamowe dostarczające komunikaty marketingowe, materiały promocyjne lub reklamy, które mogą być dla Ciebie interesujące, co jest konieczne, aby odpowiadać na Twoje prośby o informacje dotyczące komunikacji od stron trzecich, lub do realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie efektywnego zarządzania firmą i rozszerzania możliwości biznesowych;
 • osobom trzecim, gdy korzystasz z treści lub angażujesz się w działania pod wspólną marką lub współsponsorowane, co jest konieczne do realizacji naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub uzasadnionych interesów w zakresie rozwijania działalności biznesowej;
 • zgodnie z wymogami prawnymi, na przykład wezwaniem do sądu lub inną procedurą prawną, albo w celu realizacji rządowych obowiązków sprawozdawczych;
 • kiedy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest niezbędne do realizacji naszych interesów w zakresie (a) ochrony naszych praw, integralności usług online lub bezpieczeństwa Twojego bądź innych osób, lub (b) wykrywania oszustw, naruszeń własności intelektualnej, naruszeń naszych warunków korzystania, naruszeń prawa lub innego niewłaściwego korzystania z usług online, a także zapobiegania tym działaniom lub reagowaniu na nie;
 • stronom trzecim w zakresie niezbędnym do kontynuowania negocjacji lub zakończenia fuzji, przejęcia lub sprzedaży całości bądź części naszych aktywów.

Ponadto możemy udostępniać informacje stronom trzecim, które nie identyfikują użytkownika (i które nie mogą być łączone z innymi informacjami dostępnymi w celu identyfikacji użytkownika) w jakimkolwiek celu.

Łącza do stron internetowych stron trzecich

Możemy zamieszczać łącza do stron internetowych i usług stron trzecich, z którymi nie współpracujemy i które znajdują się poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo ani prywatność jakichkolwiek informacji zgromadzonych przez inne strony internetowe lub inne usługi. Zachowaj ostrożność i zapoznaj się z odpowiednimi zasady prywatności odnoszącymi się do witryn i usług stron trzecich, z których korzystasz.

Przesyłanie danych przez granice

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, mogą być przekazywane do lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) oraz tam przechowywane. Mogą one być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych usługodawców. Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są odpowiednio chronione i traktowane zgodnie z niniejszymi informacjami na temat ochrony prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwych zabezpieczeń lub aby otrzymać kopię, skontaktuj się z nami za pomocą jednej z metod opisanych w zamieszczonej poniżej sekcji Jak się z nami skontaktować.

Twoje prawa

Na mocy przepisów lokalnych możesz mieć dodatkowe prawa w zakresie danych osobowych. Należą do nich prawo do:

 • dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych, które gromadzimy;
 • ograniczenia wykorzystywania przez nas danych osobowych lub sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas danych osobowych;
 • otrzymywania danych osobowych w nadającym się do użytku formacie elektronicznym i przekazywania ich stronom trzecim (tzw. prawo do przenoszenia danych);
 • wycofania zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych; oraz
 • złożenia skargi do lokalnego organu ds. ochrony danych.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać Twoje żądania lub powiadamiać Cię w przypadku odmowy realizacji żądania na mocy obowiązujących przepisów, regulacji i innych ograniczeń. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami za pomocą jednej z metod opisanych w zamieszczonej poniżej sekcji Jak się z nami skontaktować.

Bezpieczeństwo

Wprowadziliśmy uzasadnione komercyjnie techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji, które gromadzimy lub otrzymujemy. Od czasu do czasu przeglądamy i analizujemy aktualizacje naszych procedur bezpieczeństwa. Pamiętaj, że pomimo naszych nieustannych wysiłków żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani niezawodne.

Prywatność dzieci

Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 16. roku życia bez zgody rodziców, chyba że jest to dozwolone przez prawo. Jeśli dowiemy się, że dziecko w wieku poniżej 16. lat przekazało nam dane osobowe, usuniemy te informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmiany w informacjach na temat ochrony prywatności

Od czasu do czasu możemy modyfikować niniejsze informacje na temat ochrony prywatności. Powiadomimy Cię o zmianach, publikując zmiany tutaj lub w inny odpowiedni sposób. Wszelkie zmiany w informacjach na temat ochrony prywatności zaczną obowiązywać po opublikowaniu zaktualizowanych informacji na temat ochrony prywatności na stronie internetowej.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich praw opisanych w niniejszym dokumencie, skontaktuj się z nami:

Wnioski online:
Kliknij tutaj.