MKCPP18

MKCPP18

Privacyverklaring

Ingangsdatum: 25 mei, 2018

Privacyverklaring

Ingangsdatum: 25 mei, 2018

Invoering

Bedankt voor het bezoeken van de Vahiné-website. Deze site is eigendom van en wordt beheerd door McCormick Nederland BV.

Onze website is een plaats waar onze consumenten leuke en nieuwe manieren kunnen vinden om te eten, te koken en smaak- en voedsel-ideeën te delen. We waarderen het vertrouwen dat u in onze producten stelt door ze in uw huis te nemen. Als onderdeel van onze inzet voor u, blijven we zorgvuldig werken om uw persoonsgegevens te beschermen en u op de hoogte te houden van onze inspanningen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om de volgende zaken duidelijk te maken:

 • De soorten persoonsgegevens die we verzamelen
 • Hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken
 • Wanneer, waarom en met wie we persoonsgegevens delen en
 • De rechten en keuzes die u hebt als het gaat om uw persoonsgegevens

Dit is belangrijk en we hopen dat u de tijd neemt om deze verklaring aandachtig te lezen.

Gegevens die we verzamelen

Dit gedeelte vertelt u welke informatie wij van u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt.

Wanneer u zich registreert op onze website

 • Als deze website een optie biedt om een account aan te maken, verzamelen wij de informatie die u verstrekt om uw account aan te maken en te onderhouden.
 • Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw e-mailadres om met u te communiceren.
 • U hebt de keuze of u deze informatie al dan niet verstrekt; er is echter geen enkele verplichting om dit te doen en uw keuze heeft geen invloed op uw vermogen om onze website of diensten te gebruiken.

Wanneer u online winkelt via onze website

 • Als deze website de mogelijkheid biedt om online producten te kopen, verzamelen we informatie over uw online aankopen (bijvoorbeeld wat u hebt gekocht, waar en wanneer u het hebt gekocht en hoe u ervoor hebt betaald).

Wanneer u onze online diensten gebruikt

 • Wij en onze partners gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer u onze online diensten gebruikt, en dit kan het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën omvatten om uw IP-adres te achterhalen en uw browser of apparaat te identificeren.
 • We gebruiken deze technologieën om informatie te verzamelen over uw online gedrag op onze websites, inclusief welke webpagina's u bezoekt en op welke elementen u klikt.
 • We verzamelen informatie over alle apparaten die u gebruikt hebt om toegang te krijgen tot onze website en diensten (waaronder het merk, het model, het besturingssysteem, het IP-adres, het browsertype en de identificatiegegevens van mobiele apparaten).
 • Zie het gedeelte Cookies en vergelijkbare technologieën hieronder voor meer informatie.

Wanneer u contact met ons opneemt of wanneer wij contact met u opnemen

 • We verzamelen informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt over onze website of diensten (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens), inclusief informatie die u verstrekt via sociale media-berichten als u via dat platform contact met ons opneemt.
 • We verzamelen gegevens over de e-mails en andere digitale berichten die we naar u verzenden, en we verzamelen informatie over of u deze al dan niet opent en of u reageert op onze e-mails.
 • We kunnen uw feedback en bijdragen verzamelen via enquêtes en vragenlijsten.

Gegevensverzameling via derden

 • We verzamelen informatie over u en uw gebruik van sites van derden, zoals webhostingproviders, gegevens- en analyseproviders, platforms voor sociale media en advertentiediensten. De informatie die wij op deze manier verzamelen varieert afhankelijk van de externe partij en omvat contactgegevens, demografische gegevens en interesses, informatie die u openbaar maakt op sociale media en andere platforms en informatie over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot online diensten.

Hoe en waarom we gegevens verzamelen

We verzamelen informatie om onze websites te onderhouden en te laten functioneren, om u de informatie en diensten te verstrekken die u aanvraagt, om met u te communiceren, om onze digitale diensten te beheren en te verbeteren en om uw behoeften en interesses beter te begrijpen, zodat wij u gepersonaliseerde inhoud kunnen bieden en informatie over producten en services die mogelijk relevant voor u zijn. In dit gedeelte wordt verder uitgelegd hoe en waarom we persoonsgegevens gebruiken. We kunnen informatie die niet onder persoonsgegevens valt volgens de toepasselijke wetgeving gebruiken voor welk doel dan ook.

We verzamelen informatie om:

Onze diensten voor u beschikbaar te maken en transacties te verwerken

 • De accounts die u bij ons hebt te beheren
 • U toegang te geven tot nieuwe diensten die we in de toekomst ontwikkelen
 • De bestellingen die u online bij ons plaatst te verwerken
 • De veiligheid van de website te handhaven

Waarom doen we dit?

We doen dit om onze contractuele verplichtingen met u na te komen en om onze zakelijke belangen te behartigen door hoogwaardige en veilige diensten te leveren aan u en andere consumenten.

Onze dagelijkse activiteiten te beheren en verbeteren

 • Onze website-inhoud, prestaties en mobiele apps te beheren en verbeteren
 • Als hulp bij het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten, merkgroei, informatietechnologiesystemen en de manier waarop we met u communiceren
 • Om te weten hoe bezoekers onze digitale diensten gebruiken.
 • Voor het verrichten van marktonderzoek

Waarom doen we dit?

Een dergelijke verwerking is noodzakelijk voor onze interesse in de uitbreiding van ons bedrijf en om onze diensten bruikbaarder en aantrekkelijker te maken voor de consument.

Voor personalisering van uw ervaringen

 • We analyseren de informatie die we verzamelen, inclusief uw online activiteiten, om uw interesses beter te begrijpen.

Waarom doen we dit?

We doen dit om de inhoud en functies die we aanbieden te verbeteren, wat u ten goede komt door de site bruikbaarder en aantrekkelijker te maken. Het leren kennen van uw interesses helpt ons de communicatie en aanbiedingen te identificeren waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, wat ons helpt ons bedrijf uit te breiden door u relevante informatie te verstrekken. Zie het gedeelte 'Om met u te communiceren en aanbiedingen voor te stellen' hieronder voor meer informatie.

Voor het uitschrijven van wedstrijden en competities

 • We gebruiken uw persoonsgegevens bij het voldoen aan uw verzoeken om deel te nemen aan wedstrijden of competities en om u verder te helpen bij deelname.

Waarom doen we dit?

We doen dit om onze contractuele verplichtingen met u na te komen en om onze zakelijke belangen te behartigen door hoogwaardige en veilige diensten te leveren aan u en andere consumenten.

Voor de uitvoer van consumententests en -onderzoek

 • We gebruiken de informatie die u verstrekt wanneer u deelneemt aan onze consumententests en onderzoeksactiviteiten om meer te weten te komen over consumententrends.

Waarom doen we dit?

We doen dit om aan onze contractuele verplichtingen met u te voldoen met betrekking tot testen en onderzoeken en om informatie in te zamelen voor onze marketingstrategieën, waardoor ons bedrijf uitgebreid kan worden.

Om met u te communiceren en aanbiedingen voor te stellen

 • Om contact met u op te nemen over onze diensten, per e-mail of door te reageren op berichten op sociale media die u naar ons hebt gestuurd.
 • Om met u te communiceren over onze producten en diensten, inclusief advertenties die op uw interesses zijn afgestemd, hetzij op de site of op andere digitale platforms, inclusief platforms van derden.
 • Om u uit te nodigen om deel te nemen aan door ons uitgevoerde enquêtes, vragenlijsten en andere marktonderzoekactiviteiten.

Waarom doen we dit?

We sturen alleen marketingberichten als u zich hiervoor hebt geregistreerd/ermee hebt ingestemd. In sommige situaties, zoals een orderbevestiging of een reactie op een vraag die u via onze website hebt ingediend, is toestemming niet vereist en zullen we dienovereenkomstig communiceren. U kunt zich op elk moment uitschrijven van het ontvangen van marketingcommunicatie.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechten te beschermen

Waarom doen we dit?

We verwerken de informatie die we verzamelen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze rechten, uw rechten en de rechten van anderen te beschermen, omdat dit noodzakelijk is om onze zakelijke praktijknormen te handhaven.

Geautomatiseerde verwerking

Wanneer we de persoonlijke gegevens analyseren die we verzamelen voor reclame, marketing, beveiliging en fraudepreventie, gebruiken we geautomatiseerde processen om potentiële risico's of resultaten te identificeren of te voorspellen. We kunnen bijvoorbeeld de informatie die u ons verstrekt en informatie over uw online activiteiten gebruiken om uw interesses af te leiden. We gebruiken deze afleidingen om geautomatiseerde beslissingen te nemen over de inhoud, aanbevelingen en aanbiedingen die we u aanbieden op onze digitale platformen.

Deze geautomatiseerde verwerkingsactiviteiten zullen, zonder menselijke tussenkomst, geen wettelijke of soortgelijke effecten voor u hebben.

Cookies en soortgelijke technologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën, zoals tags en pixels ("cookies"), om uw ervaring terwijl u onze site gebruikt te personaliseren en te verbeteren, en om u relevante online advertenties aan te bieden, zoals hierboven beschreven. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van deze technologieën en de keuzes die u mogelijk hebt.

Bewaring van uw gegevens

We zullen uw persoonsgegevens slechts bewaren voor de periode waarin wij een relatie met u hebben, voor zover noodzakelijk om het doel waarvoor uw gegevens verwerkt werden te bereiken, en gedurende een periode nadat onze relatie met u is geëindigd. Bij het beslissen hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren nadat onze relatie met u is geëindigd, houden we rekening met de tijd die we nodig hebben om de informatie te bewaren om aan de hierboven beschreven doeleinden te voldoen en om te voldoen aan onze wettelijke en archiveringsverplichtingen, inclusief voor belastingdoeleinden en voor het aantonen van naleving van toepasselijke wetgeving. We kunnen ook persoonsgegevens bewaren om mogelijke wettelijke claims te onderzoeken of ons te verdedigen tegen dergelijke claims, in overeenstemming met de verjaringstermijnen van landen waar juridische stappen kunnen worden ondernomen.

Het delen van gegevens met derden

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe en waarom we persoonsgegevens delen met derden. We delen persoonsgegevens:

 • Met partners en serviceproviders met wie wij nauw samenwerken of die namens ons werken en die ermee hebben ingestemd om de informatie uitsluitend te gebruiken ter ondersteuning van onze activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, dienstverleners die ons helpen onze informatieactiviteiten te beheren (voor bijvoorbeeld, orderafhandeling, betalingsverwerking, statistische analyses, communicatieaanbieders, e-maildiensten). Dit is nodig om onze legitieme belangen te verwezenlijken bij het efficiënt beheren van ons bedrijf en bij het ontwikkelen van toekomstige activiteiten,
 • Met zakelijke partners, zoals advertentienetwerken die marketingcommunicatie, promotiemateriaal of advertenties kunnen leveren die voor u van belang kunnen zijn, wat nodig is om te reageren op uw verzoeken om informatie voor communicatie van derden of wat nodig is om onze belangen te verwezenlijken bij het beheer van ons bedrijf en het uitbreiden van onze zakelijke mogelijkheden,
 • Met derden wanneer u deelneemt aan of interageert met co-branded of mede-gesponsorde inhoud of activiteiten, wat noodzakelijk is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of om onze legitieme belangen te verwezenlijken bij het ontwikkelen van toekomstige activiteiten,
 • Zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of een andere juridische procedure, of om te voldoen aan de meldingsverplichtingen van de overheid,
 • Wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze belangen te verwezenlijken door (a) onze rechten, de integriteit van de online diensten of uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, of (b) fraude, inbreuk op intellectueel eigendom, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden, overtredingen van de wet of ander misbruik van de online diensten te detecteren, te voorkomen of erop te reageren,
 • Aan derden in de mate die redelijkerwijs nodig is voor voortzetting van de onderhandeling of voltooiing van een fusie, overname of verkoop van het geheel of een deel van onze activa.

Bovendien kunnen we informatie die u niet identificeert (en die niet kan worden gecombineerd met andere informatie die voor ons toegankelijk is om u te identificeren) met derden delen voor welk doel dan ook.

Gegevens over grenzen heen versturen

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden verstuurd naar, en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ze kunnen ook worden verwerkt door bedrijven buiten de EER die voor ons of voor een van onze dienstverleners werken. We hebben passende voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd en worden behandeld in overeenstemming met deze privacyverklaring. Neem voor meer informatie over de gepaste voorzorgsmaatregelen die genomen werden of om een exemplaar te ontvangen contact met ons op via een van de methoden die worden beschreven in het onderstaande gedeelte Contact met ons opnemen.

Uw rechten

Mogelijk hebt u aanvullende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, afhankelijk van de lokale wetgeving. Deze omvatten het recht tot:

 • toegang, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens die wij verzamelen,
 • het beperken van ons gebruik van uw persoonsgegevens of bezwaar hiertegen aan te tekenen,
 • het ontvangen van uw persoonsgegevens in een bruikbaar elektronisch formaat en het recht om dit te verzenden naar derden (ook bekend als het recht op gegevensportabiliteit),
 • intrekking van elke toestemming die u hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens en
 • het indienen van een klacht bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming

We doen al het mogelijke om uw verzoeken te verwerken of om u op de hoogte te stellen wanneer uw verzoek wordt afgewezen op basis van toepasselijke wetten, voorschriften en andere beperkingen. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via een van de methoden die worden beschreven in het onderstaande gedeelte Contact met ons opnemen.

Veiligheid

We hebben commercieel redelijke technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de informatie die we verzamelen of ontvangen te beschermen. Van tijd tot tijd bekijken en overwegen we updates voor onze beveiligingsprocedures. Houd er rekening mee dat, ondanks onze voortdurende inspanningen, geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of ondoordringbaar is.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet willens en wetens persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouders, tenzij dit wettelijk is toegestaan. Als we te weten komen dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen we die informatie verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen door de wijzigingen hier te publiceren of op andere gepaste wijze. Alle wijzigingen in de privacyverklaring worden van kracht wanneer de bijgewerkte privacyverklaring op de website wordt gepubliceerd.

Contact opnemen met ons

Als u vragen hebt over onze privacypraktijken of als u uw hier beschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan als volgt contact op:

Online inzending:
Klik hier.